Ochrana osobných údajov

Ochrana dát

Súťaže, newslettery, kontakty

Neexportovateľnosť na tretie strany

Sťahovanie

Cookies

Vedenie záznamov o prístupe

Google Analytics


Ochrana dát

S Vašimi osobnými údajmi narábame zodpovedne. Všetky dáta sú uložené v automatizovaných súboroch, uskladnené a používané v súlade s národnou a európskou legislatívou. Vaše dáta budú uchovávané a používané len s Vašim predchádzajúcim súhlasom. Z tohto dôvodu je nevyhnutné udeliť súhlas na spracovanie dát na týchto stránkach vždy, keď je to nutné. Svoj súhlas kedykoľvek môžete odvolať zaslaním e-mailu alebo listu spoločnosti VACS Slovakia s.r.o. Všeobecne spoločnosť VACS Slovakia s.r.o. nevyžaduje Vaše osobné dáta pre prezeranie týchto stránok. To znamená, že si stránky môžete prezerať bez akejkoľvek registrácie.

Súťaže, newslettery, kontakty

V určitých prípadoch je potrebný zber, spracovanie a použitie osobných údajov napr. účasť v súťažiach, požiadavkách na zasielanie newsletterov alebo dodávku tovaru i vzoriek. Spoločnosť VACS Slovakia s.r.o. zbiera len dáta, potrebné ku konkrétnemu účelu. Ak k tomu nedáte súhlas, budú dáta využité len na konkrétnu aktivitu a nie pre všeobecné komerčné účely. Napr. pri účasti v súťaži Vaše dáta použijeme len pre zasielanie informácií, potom sa bezodkladne vymažú.

Neexportovateľnosť na tretie strany

Spoločnosť VACS Slovakia s.r.o. zaručuje striktne dôverné zaobchádzanie s Vašimi dátami. Dáta neposkytujeme tretím stranám predajom, prenájmom, výmenou ani žiadnou inou formou. Výnimku tvoria tieto subjekty
- Dopravca: P4S distribuce s.r.o., Weilova 1451/2g Praha 10 - Hostivař 102 00, IČO 28890698, spisová značka C 151371 vedená u Městského soudu v Praze.
- Výrobca a subjekt zaisťujúci expedíciu: VACS FACTORY s.r.o., Trstěnická 932, Litomyšl-Město, 570 01, spisová značka C 34648 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

Sťahovanie

Cez pravidelne aktualizovanú antivírusovú ochranu neberieme v rámci zákonných pravidiel zodpovednosť za poškodenie a škody vzniknuté počítačovými vírusmi.

Cookies

"Cookies" sú malé textové súbory, ktoré uľahčujú používanie našich online služieb. Naše cookies neobsahujú žiadne osobné informácie a preto je Vaše súkromie chránené. Neobsahujú ani Vašu e-mailovú adresu a neinformujú nás, kto ste. Väčšina webových prehliadačov prijíma cookies automaticky. Nastavenie Vášho prehliadača však môžete zmeniť, aby ste tomu zabránili.

Vedenie záznamov o prístupe

Váš prístup na tieto webové stránky je zaznamenávaný. Spoločnosť VACS Slovakia s.r.o. si vyhradzuje právo použiť tieto informácie čisto na štatistické účely, za účelom zefektívnenia a vylepšenia našich služieb.

Google Analytics

Tieto webové stránky využívajú Google Analytics, službu analýz využitie webu poskytovanú spoločnosťou Google Inc. („Google“). Google Analytics využíva takzvané „Cookies“, textové súbory, ktoré sa ukladajú na Vašom počítači a pomáhajú analyzovať, ako sa používatelia správajú na webových stránkach. Informácie získané použitím súborov Cookies o používaní webových stránok sú zvyčajne prenášané na server Google v USA, kde sú ukladané. V prípade aktivácie anonymizácie IP na týchto webových stránkach bude Vaša IP adresa orezaná v rámci členskej krajiny Európskej únie alebo iných zmluvných strán Zmluvy o európskom hospodárskom priestore. Iba vo výnimočných prípadoch je úplná IP adresa prenesená na server Google v USA a skrátená až tam. Menom prevádzkovateľa týchto webových stránok použije spoločnosť Google tieto informácie na zhodnotenie Vášho využívania týchto webových stránok, zostavovanie správ o činnosti na webových stránkach a poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s webovými stránkami a internetom prevádzkovateľovi. V rámci Google Analytics sa zaväzujeme, že Vaša IP adresa nebude spojená so žiadnymi inými dátami, ktoré má spoločnosť Google k dispozícii. Môžete zabrániť používaniu súborov cookies výberom vhodného nastavenia svojho prehliadača ; upozorňujeme však, že v niektorých prípadoch potom nebudete môcť plne využívať všetky funkcie týchto webových stránok. Môžete tiež zakázať, aby údaje zhromaždené súbory cookies o používaní webových stránok (vrátane Vašej IP adresy) bola prenášaná spoločnosti Google a spracovaná spoločnosťou Google stiahnutím zásuvného modulu prehliadača z nasledujúceho odkazu (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en) a jeho nainštalovaním.
Môžete zakázať zhromažďovanie dát prostredníctvom Google Analytics kliknutím na nasledujúci odkaz. Existuje možnosť vypnutia súborov cookies, ktorá zabráni budúcemu zhromažďovaniu Vašich informácií počas návštevy týchto webových stránok: Vypnutie Google Analytics.
Viac informácií o podmienkach používania a zásadami ochrany súkromia je možné nájsť na adrese http://www.google.com/analytics/terms/us.html alebo http://www.google.com/intl/sk/policies/privacy/. Upozorňujeme, že na týchto webových stránkach bol použitý kód Google Analytics „gat._anonymizeIp();“ pre zaistenie anonymného zhromažďovania IP adries (označuje sa ako maskovanie IP).
Taktiež používame Google Analytics pre analýzu slov z AdWords a Double-Click-Cookie pre štatistické účely. Pokiaľ s týmto nesúhlasíte, môžete vypnúť túto možnosť v Správcovi predvolieb reklám (http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=sk).